Pasporty značení

Urbania, s.r.o. nabízí pro MĚSTA a OBCE vytvoření pasportu

MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

dle současných platných právních norem a zákonů

Pasport místních komunikací a dopravního značení je zpracováván technologií GIS (Geografický Informační Systém) v produktu ESRI ArcGIS do poskytnutých mapových podkladů na základě provedeného šetření přímo v terénu. Pasporty jsou archivovány a umožňují tak provádění pozdějších změn (doplňky či aktualizace celého pasportu).

Zákazníkovi je pasport dodáván v grafické tištěné i elektronické podobě a je doplněn o přílohovou část ve formě tabulky, která popisuje příslušné komunikace a sestavy dopravního značení.

Pasport místních i účelových komunikací

Pasport obsahuje soupis všech komunikací (místních i účelových) v katastrálním území obce a slouží obcím k dobrému a kvalitnímu výkonu státní správy a vlastnických práv. Je také právním podkladem při řešení dopravních nehod. Pasport rovněž mapuje situaci na ostatních komunikacích, které nejsou v majetku obce, ale jsou pro řešení souvislostí nezbytné (např. komunikace patřící kraji, o které se stará Správa a údržba silnic).

Dle § 5 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, je pasport základní evidencí komunikací, kterou vedou jejich správci, tedy města a obce.

Pasport komunikací je schematický grafický a tabulkový přehled, který uvádí informace o poloze komunikací (místních i účelových), jejich zatřídění, povrchu, délce a šířce vozovky.

Pasport dopravního značení

Součástí pasportu dopravního značení je jak zmapování současného stavu, tak návrh nového dopravního značení dle aktuální dopravní situace a požadavků obce s důrazem na bezpečnost, s přihlédnutím k moderním trendům a v souladu s nejnovější legislativou.

Současný stav dopravního značení na místních komunikací vychází z terénního šetření a podává tak zástupcům obce komplexní informace a dokonalý přehled o situaci a stavu dopravních značek.

Na tomto základě tak může obec přijmout rozhodná opatření a přistoupit tak k výměně, doplnění či úpravě značek.

Pasport dopravního značení na místních komunikacích je grafický a tabulkový přehled o umístění a stavu dopravních značek a dopravně bezpečnostních prvků v obci. V přehledné tabulce je uveden stav (poškození, popis zda vyhovují platným právním předpisům) a způsob osazení.

Samozřejmostí  je i projednání pasportu s dotčenými orgány, které činí pasport závazným (Policie ČR, popř. drážní správní úřad). Pasport dopravního značení stanovuje na základě § 77 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikací, příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (v případě silnic 1. třídy příslušný krajský úřad). Pasport se taktéž projednává s vlastníky nebo správci komunikací.  Schválená podoba pasportu je pak předána všem zúčastněným stranám.

Pasport dopravního značení je nejčastěji zpracováván spolu s pasportem místních komunikací. Na přání zákazníka je možno zpracovat jen jeden z nich.

Provedením pasportu naše služby nekončí. Zajistíme také následnou dodávku dopravních značek a dopravního zařízení (např. příčné prahy) a taktéž odborné osazení v terénu.

Vybrané reference

Obec Bílovice nad Svitavou, obec Blučina, obec Bošovice, obec Březina, obec Česká, městys Deblín, město Dolní Kounice, městys Drásov, město Dubňany, obec Hradčany, město Ivančice, obec Kanice, obec Lelekovice, obec Lovčičky, obec Malhostovice, obec Maršov, obec Měnín, obec Moravany, obec Moravské Knínice, městys Nedvědice, obec Olší, město Oslavany, obec Ponětovice, obec Pozořice, obec Předklášteří, obec Radostice, město Rajhrad, obec Rozdrojovice, obec Sivice, obec Sobotovice, obec Sokolnice, obec Střelice, městys Svitávka, obec Šerkovice, město Šlapanice, město Tišnov, město Újezd u Brna, městys Veverská Bítýška, obec Vranov, obec Vysoké Popovice, obec Želešice, nemocniční areál Ivančice, rekreační zařízení ATC Merkur Pasohlávky, obchodní centrum Olympia a další.

Další služby

Nabízíme poradenství a návrh dopravních prvků a opatření pro zklidnění dopravy jak na místních komunikacích, tak i na silnicích I. – III. tříd.

Naše firma se také zabývá zpracováním návrhu informačně orientačního značení (IOZ) včetně jeho realizace a montáže. Pomocí tohoto značení navedete občany ke komunálním či kulturním cílům (kulturní památka, úřad, pošta, …) a zpřehledníte uliční síť. Dodávané informačně orientační systémy se řídí platnou vyhlášku č.30/2001 Sb. a jsou určeny především pro motoristy. V naší nabídce však najdete i systémy určené pro pěší, které zdůrazní osobitý charakter obce. Na přání zpracujeme grafický návrh a provedeme montáž v terénu.

Další informace Vám poskytne: Libor Čuma – odborný konzultant v oblasti dopravy, telefon: +420 603 355 080, e-mail: libor.cuma@urbania.cz